O našej spoločnosti

Spoločnosť KÖNIGFRANKSTAHL, s.r.o. vznikla v roku 2002 spojením spoločností Alu König Stahl Slovensko, s.r.o. a Frankstahl Slovensko, s.r.o., ktoré pôsobili na slovenskom trhu samostatne od roku 2001. Vytvorenie spoločného podniku, vtedy pod názvom ALUKÖNIGFRANKSTAHL Slovensko, s.r.o. znamenalo začiatok predaja hutníckych polotovarov z vlastného skladu v Senci, čo malo za následok výrazný posun vpred v šírke sortimentu, kvalite služieb, predajného a poradenského servisu a v neposlednom rade aj v skrátení dodacích termínov. V priebehu viac ako desaťročnej prítomnosti na slovenskom trhu sa naša spoločnosť zaradila medzi najvýznamnejších predajcov hutníckych výrobkov. Šírkou ponuky, rozsahom služieb, rýchlosťou a spoľahlivosťou dodávok patríme v súčasnosti k špičke.


Ťažiskovým predajným sortimentom spoločnosti sú predovšetkým: Uzavreté profily štvorcového, obdĺžnikového a kruhového prierezu valcované za studena alebo za tepla. Okrem týchto skladujeme a dodávame kompletný sortiment valcovanej a lesklej ocele, rúr, nosníkov, plechov a tiež sortiment tyčí a plechov z nereze a hliníka.


Sme priamym zástupcom a predajcom Švajčiarskeho fasádneho systému JANSEN


Všetok tovar je dôsledne skladovaný v krytých a uzavretých halách, vybavených modernými pílami s možnosťou i obojstranného uhlového rezania.


Ak hľadáte kvalitu a spoľahlivosť tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Časté otázky

Ceny spracovávame individuálne podľa Vášho dopytu. Dopyt môžete zaslať e-mailom, faxom alebo zavolajte jednému z našich obchodných zástupcov. Zobraziť kontakty

Áno. Väčšinu nami dodávaného materiálu sme schopní narezať na dohodnuté dĺžky. Podmienky delenia materiálu nájdete v časti Služby.

Áno. Najčastejšie využívame služby zmluvných dopravcov alebo zbernej služby. Náklady na dopravu sú účtované zvlášť.

Áno. Ku všetkému skladovému sortimentu môžeme na požiadanie poskytnúť atesty. K dováženému tovaru zo zahraničia sú atesty účtované podľa druhu tovaru.

U skladového materiálu môžete našu odpoveď očakávať najneskôr do druhého dňa, u materiálu z dovozu odpovieme do troch pracovných dní.

Spoznajte nás

Kvalita zaručená certifikátom

Patríme medzi spoločnosti, ktoré veľmi dbajú o kvalitu a stabilitu služieb poskytovaných svojim zákazníkom, pre ktorých chceme byť v každom smere spoľahlivými a oblúbenými dodávatelmi. Aj preto sa naša spoločnosť rozhodla zaviesť Systém kvality certifikovaný podľa ČSN EN ISO 9001:2009.

Bohatý sortiment hutných výrobkov a dalších vysoko hodnotných systémových produktov, ako i riadne vedené sklady spojené s optimálnou logistickou sieťou, pružne reagujúca dodávková služba a dôsledná starostlivosť o našich zákazníkov ďalej normu ISO rozvíjajú a naplňujú tak význam koncernovej značky kvality RHS.

Naše záväzky si plníme

Naša spoločnosť prešla prísnym hodnotením ekonomických výsledkov, stavu dlhov a pohľadávok. Zaradili sme sa medzi 1 % spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky s najlepšími výsledkami.

S našimi obchodnými partnermi jednáme seriózne a zakladáme si na korektných obchodných vzťahoch. Výsledkom je vzájomná dôvera a uznanie aj na úrovni významných certifikačných autorít.

Naša spoločnosť vo svete

Sme úspešní, pretože poznáme naše trhy. Vo všetkých európskych krajinách uskutočňujeme intenzívny prieskum, ktorého výsledkom je skutočnosť, že dokážeme predvídať trendy celkového vývoja. Neustála prítomnosť na trhu, pružnosť, široká európska skladovacia a logistická sieť, ako aj úzky kontakt s našimi zákazníkmi nám dovoľuje ponúknuť práve také produkty, ktoré zodpovedajú požiadavkám našich zákazníkov.