Ekvivalenty ocelí

Wr.Nr. STN EN DIN NF UNI UNE AISI GOST BS
Európa Slovensko Európa Nemecko Francúzsko Taliansko Španielsko USA Rusko V. Británia
1.4016 17 040 X6Cr17 X6Cr17 Z8Cr17 X8Cr17 F.3113 430 12Ch17 430S17
1.4301 17 240 X5CrNi18-10 X5CrNi18-10 Z6CNT18-09 X5CrNi18-10 X5CrNi1810 304 08Ch18N10 304S31
1.4404 17 349 X2CrNiMo18-10 X2CrNiMo18-10 Z3CND18-12-02 X2CrNiMo
17 12 2
X2CrNiMo17132 316L 03Ch17N14M2 316S11
1.4541 17 247 X2CrNiTi18-10 X2CrNiTi18-10 Z6CNT18-10 X6CrNiTi
18 11
F.3523 321 08Ch18N10T 321S31
1.4571 17 348 X6CrNiMoTi17-12-2 X6CrNiMoTi17-12-2 Z6CND17-12 X6CrNiMoTi
17-12
X6CrNiMoTi17122 316Ti 10Ch17N13M2T 320S31
1.4841 17 255 X8CrNi25-21 X8CrNi25-21 Z12CNS25-20 X6CrNi2520 X15CrNiSi25-20 310S 20Ch23N18 310S31

Chemické zloženie

Akosť Chemické zloženie [%]
Wr.Nr. STN C Cr Mn Mo Ni P S Si
1.4016 17 040 0,1 16-18,5 0,9 - 0,6 0,04 0,035 0,7
1.4301 17 240 0,07 17-20 2 - 9-11,5 0,045 0,03 1
1.4404 17 349 0,03 16,5-18,5 2 2-2,5 11-14 0,045 0,03 1
1.4541 17 247 0,08 17-19 2 - 9,5-12 0,045 0,03 1
1.4571 17 348 0,1 16,5-18,5 2 2-2,5 11-14 0,045 0,03 1
1.4841 17 255 0,2 24-26 1,5 - 19-22 0,045 0,03 1

Použitie

Akosť Korózna a tepelná odolnosť Zvariteľnosť a mechanické vlastnosti Použitie
1.4016 Feritická chrómová oceľ s dobrou koróznou
odolnosťou. Dobrá odolnosť proti vode, vlhkosti.
Veľmi dobrá leštiteľnosť, ťažnosť a
ohýbateľnosť. Zvariteľná, avšak v oblasti zvaru môže dôjsť k zníženiu
koróznej odolnosti a krehnutiu.
Domáce a kuchynské náčinie, potravinársky
priemysel, bytová architektúra, sanitárne, vykurovacie a klimatizačné
zariadenia.
1.4301 Austenitická, kyselinovzdorná chróm-niklová
oceľ. Povolené tepelné namáhanie do 300 °C. Odolná vode, pare, vlhkosti
Zvariteľnosť dobrá. Veľmi dobrá leštiteľnosť a
tvárniteľnosť (ťahanie, ohraňovanie, valcovanie).
Potravinársky, farmaceutický a kozmetický
priemysel, chemické prístroje, stavby vozidiel, chirurgické prístroje a
zdravotnícke zariadenia.
1.4404 Austenitická antikorózna a kyselinovzdorná
chróm-niklová oceľ. Vynikajúca odolnosť proti korózii, odolná proti
kyselinám.
Vynikajúca leštiteľnosť, tvárniteľnosť
ohýbaním, ohraňovaním, lisovaním. Veľmi dobrá zvariteľnosť, obtiažna
obrobiteľnosť.
Chemický priemysel, konštrukcie v krytých
vonkajších priestoroch, zariadenia plaveckých bazénov.
1.4541 Vynikajúca odolnosť proti veľkému počtu
agresívnych médií, vrátane horúcich ropných produktov, pár.
Dobrá zvariteľnosť. Opracovanie je možné len
dobre vybrúseným nástrojom, inak nastane povrchové spevnenie. Dobrá
rozťažnosť.
Jadrová energetika, chemické prístroje,
výmenníky tepla, spracovanie ropy, petrochémia.
1.4571 Zvýšená odolnosť proti korózii a jamkovej
korózii.
Dobrá zvariteľnosť, bez následného tepelného
spracovania. Dobrá rozťažnosť. Leštiteľná.
Chemické prístroje, jadrová energetika, stavba
pecí, celulózny, textilný, farmaceutický priemysel.
1.4841 Vynikajúca korózna odolnosť. Zvariteľná, bez následného tepelného
spracovania.Po tvárnení za tepla alebo studena sa odporúča tepelné
spracovanie.
Elektrárne, ropa a petrochémia, stavby pecí,
výmenníky tepla, výroba skla.

Charakteristika nerezových ocelí

DIN 1.4301, AISI 304, STN 17240

Základná nehrdzavejúca austenitická oceľ obsahujúca 18% chrómu (Cr) a 10% niklu (Ni). Austenitická gama fáza je paramagnetická, oceľ je teda nemagnetická. Má vynikajúcu odolnosť proti korózii v prostrediach vody a ovzdušia bez koncentrácie chloridov alebo anorganických kyselín a solí. Zvariteľnosť je zaručená. Odolnosť proti korózii je možné zvýšiť povrchovým leštením. Použitie do prevádzkovej teploty až 350 °C. Obrobiteľnosť je sťažená, nutné obrábať veľmi ostrými nástrojmi z vysoko legovaných rychlorezných ocelí alebo nástrojmi vyrobených z tvrdokovových materiálov (doštičky). Tvariteľnosť ťahaním a ohýbaním je veľmi dobrá.

Oceľ má veľmi dobré mechanické vlastnosti i pri extrémne nízkych teplotách. Použitie nachádza v priemysle potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom, taktiež vo fasádnej a bytovej architektúre. Pre použitie v chemickom priemysle nie je vhodná, odoláva len niektorým málo koncentrovaným kyselinám. Vo vonkajšom prostredí vzdoruje povrchovej korózii len v tom prípade, že nánosy chemických splodín (prach a soli) sú pravidelne z povrchu oplachované dažďovými zrážkami. Táto najviac používaná nerezová oceľ označovaná spotrebitelskými názvami ,,potravinárska,, alebo ,,18-10,, vyhovuje odberateľom hlavne pomerom cena / dobrá koróziivzdornosť v určených prostrediach.

DIN 1.4305, AISI 303, STN 17243

Chemické zloženie je rovnaké ako u 1.4301, za účelom zlepšenia obrobiteľnosti pri trieskovom obrábaní je táto oceľ naviac legovaná sírou (S=0,15-0,35%). Pri obrábaní sa lepšie oddelujú jednotlivé vrstvy kovu a dochádza k dobrej lámavosti triesok, čím sa predlžuje životnosť nástrojov.

Táto nerezová oceľ sa používa pri obrábaní veľkých sérií výrobkov na automaticky riadených obrábacích centrách, preto je známa i pod názvom "automatová" nerezová oceľ. Obsah síry zvyšuje obrobiteľnosť, má však za následok mierne zníženú odolnosť voči korózii a nižšie mechanické vlastnosti ako vykazuje oceľ 1.4301. Zvariteľnosť nie je zaručená.

DIN 1.4571, AISI 316Ti, STN 17347- 17348

Austenitická koróziivzdorná a kyselinovzdorná chrómniklová oceľ legovaná molybdénom (Mo = 2-2,5%) a stabilizovaná titánom (Ti = 5xC 0,7%). Molybdén zvyšuje koróziivzdornosť oceli voči kyselinám, chloridovým roztokom a soliam spôsobujúcich bodovú a štrbinovú koróziu. Titán zamedzuje precipitácii karbidov chrómu na hraniciach zŕn pri procese tepelného namáhania alebo zvárania a tým zvyšuje odolnosť voči medzikryštalickej korózii.

Vplyvom karbidov titánu v štruktúre sa nedá oceľ mechanicky vyleštiť do vysokého lesku. Obrobiteľnosť je nižšia ako u 1.4301, tvariteľnosť ohýbaním a lisovaním je dobrá, výborná zvariteľnosť, zaručená odolnosť voči medzikryštalickej korózii, zvýšená odolnosť voči bodovej a jamkovej korózii. Mechanické vlastnosti sú vyššie ako vykazuje 1.4301. Vhodnosť použitia je hlavne v chemickom priemysle.