Výpočet tolerancií stien a rúr

Aby sme Vám uľahčili výber optimálneho rozmeru rúry s ohľadom na tolerancie stien podľa jednotlivých noriem, pripravili sme pre Vás túto prepočtovú pomocnú tabuľku.

Pre štandardné rozmery rúr môžete použiť aj tabuľku s predpísanými toleranciami (pdf)

Rozmery
Norma
Tolerancie
  Vonkajší priemer (mm) Hrúbka steny (mm) Priemer Otvoru (mm)
Minimum      
Maximum      
Tolerancie

Delenie materiálu

Okrem delenia kolmého ponúkame u pravouhlých štvorhranných oceľových profilov aj delenie materiálu pod uhlom. Aby sme Vám čo najviac zjednodušili výber vhodných parametrov šikmého rezu, pripravili sme pre Vás jednoduchú a prehľadnú SCHÉMU ŠIKMÝCH REZOV, ktorá jednoznačne konkretizuje Vašu požiadavku, a zároveň slúži ako vstupná informácia pre samotné spracovanie Vašej zákazky.

Materiál delíme na presné dĺžky na pásových pílach značky MEBA.

Oblasť rezov   Kruhová oceľ Plochá oceľ
  90° 560 mm 700 x 560 mm
Zošikmenie vpravo 45° 540 mm 540 x 560 mm
  30° 280 mm 280 x 560 mm
Zošikmenie vľavo 45° 590 mm 580 x 560 mm
 • Fixná dĺžka je dĺžka iná ako štandardná výrobná dĺžka, ktorá je zákazníkovi zhotovená na základe jeho objednávky a v rámci podmienok delenia AKFS Senec, spravidla v určitej tolerancii, pričom zostatok, ktorý vznikne po rezaní, ostáva na sklade AKFS Senec.
 • Transportná dĺžka je dĺžka iná ako štandardná výrobná dĺžka, ktorá je zákazníkovi zhotovená na základe jeho objednávky z prepravných dôvodov, pričom zostatok, ktorý vznikne po rezaní si zákazník taktiež odoberie.
 • Rez je delenie materiálu, ktorým je možné dosiahnuť nasledovné tolerancie:
  • Tolerancia dĺžky: +/-0,5mm/m, minimálne však +/-1mm, maximálne +/-2,5mm
  • Tolerancia kolmosti: +/-0,5°
  • Tolerancia uhla: +/-0,5°
 • Transportný rez je delenie materiálu objednaného zákazníkom vo výrobnej dĺžke na viac kusov z dôvodu prepravy, bez nároku zákazníka na toleranciu dĺžky. Tolerancia dĺžky zodpovedá veľmi hrubej dĺžkovej tolerancii podľa EN 22768-1.
Sortiment Materiál Podmienky delenia
Uzavreté profily valcované za studena S355J2H materiál skladom v Senci delíme bez obmedzenia
Hrubostenné bezšvové rúry valcované za tepla S355J2H
 • do priemeru 60,3 mm (vrátane) nedelíme
 • od priemeru 63,5 mm do priemeru 95 mm delíme nad hrúbku steny 14,2 (vrátane)
 • od priemeru 101,6 do priemeru 193,7 mm do hrúbky steny 10 mm (vrátane) delíme s podmienkou, že po delení zostane skladom zvyšok dlhý min. 5m
 • nad priemer 193,7 mm delíme bez obmedzenia
Kruhová oceľ S355 a vyššie akosti
 • do priemeru 60 mm (vrátane) nedelíme
 • nad priemer 60 mm delíme bez obmedzenia
Plochá oceľ - valcovaná S355 a vyššie akosti
 • do šírky 60 mm (vrátane) a do hrúbky 12 mm (vrátane) nedelíme
 • do šírky 60 mm (vrátane) a nad hrúbku 12 mm delíme s podmienkou min. kupovanej dĺžky 3 m a min. zostatkovej dĺžky skladom 3 m
 • nad šírku 60 mm pre všetky hrúbky delíme s podmienkou min. kupovanej dĺžky 2 m a min. zostatkovej dĺžky 2 m
Plochá oceľ - lesklá ťahaná S235 a vyššie akosti
 • do šírky 60 mm (vrátane) a do hrúbky 12 mm (vrátane) nedelíme
 • do šírky 60 mm (vrátane) a nad hrúbku 12 mm delíme s podmienkou min. kupovanej dĺžky 3 m a min. zostatkovej dĺžky skladom 3 m
 • nad šírku 60 mm pre všetky hrúbky delíme s podmienkou min. kupovanej dĺžky 2 m a min. zostatkovej dĺžky 2 m
Štvorcová oceľ - valcovaná S355 a vyššie akosti
 • do rozmeru 60 mm (vrátane) nedelíme
 • nad rozmer 60 mm delíme bez obmedzenia
Štvorcová oceľ - lesklá ťahaná S235 a vyššie akosti
 • do rozmeru 60 mm (vrátane) nedelíme
 • nad rozmer 60 mm delíme bez obmedzenia
Poznámka: Na základe dohody režeme aj iné materiály predávané našou spoločnosťou. Na podmienky a ceny delenia Vám bude spracovaná cenová ponuka na základe Vášho dopytu.
Transportné dĺžky: materiál skladom v Senci delíme na trasportné dĺžky bez obmedzenia

Atesty a špecifikácie

Vyžaduje Váš odberateľ atesty na dodaný materiál? Potom máme pre Vás riešenie. Každý materiál (vrátane zbytkov) v akosti St 52.3 a vyššej sme schopní na požiadanie doložiť atestami podľa 3.1 a to i s presne stanoveným číslom tavby.

Pokiaľ to povaha Vášho projektu, výroby, či priamo Váš odberateľ vyžaduje, zaistíme pre Vás, po dohode a upresnení Vašich konkrétnych požiadaviek, taktiež previerku/výstupnú a materiálovú kontrolu treťou nezávislou osobou inšpekčného orgánu, ktorý si určíte.

Súčasne Vás chceme uistiť, že na všetky nami dodávané stanovené výrobky bolo vydané prehlásenie o zhode podľa platnej legislatívy.

Poradenstvo a odborné konzultácie

Ak ste si neistí charakteristikami daného konkrétneho materiálu, spôsobom a možnosťami jeho spracovania, zaujímajú Vás prednosti použitia konkrétneho materiálu oproti inému, máte v projekte predpísaný neobvyklý materiál, alebo iba potrebujete radu a odbornú pomoc pri výbere vhodného materiálu, radi sa s Vami podelíme o naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti z oblasti hutných materiálov.

Okrem jednoduchých otázok, na ktoré Vám odpovieme telefonicky, mailom alebo faxom, Vám radi poskytneme aj komplexnejšie poradenstvo formou seminárov, školení a prezentácií, na ktorých sa dozviete ďalšie zaujímavé a dôležité informácie o našich produktoch, vrátane ukážok vzoriek materiálu, charakteristík, ukážok finálnych produktov z rôznych odborov a predností ich využitia.